Ułatwienia dostępu

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Czarna Dąbrówka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz w związku z art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy Czarna Dąbrówka:

 • - nr XLIX/545/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka,
 • - XLIX/546/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 • - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka oraz
 • - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do ww. dokumentów,

w dniach od 21 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu

Projekty przedmiotowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dostępne będą również do wglądu w ww. terminie, w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka: https://www.bip.czarnadabrowka.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.04.2024 r. o godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (sala ślubów I piętro). Osoby planujące wziąć udział w dyskusji publicznej, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr: 59 858 85 33.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePuap z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu można zapoznać się z prognozami oddziaływania na środowisko do ww. dokumentów. Zainteresowani udziałem w postępowaniach w sprawie strategicznych ocen oddziaływania ww. projektów planów na środowisko, mogą składać uwagi i wnioski: w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePuap, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2024 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka na stronie internetowej https://bip.czarnadabrowka.pl.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., informuję:

 1. - Twoje dane przetwarzamy w celu wskazanym w art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia
 2. - Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka;
 3. - Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka
 4. - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

-

 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Opublikowano w Aktualności
 • Czytany 577 razy

Skomentuj

powrót na górę

Kalendarz Wyd.

« Lipiec 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Nasze Inwestycje

Nasze Imprezy

 • XXV Biesiada Kaszubska w Jasieniu
  XXV Biesiada Kaszubska w Jasieniu 6 lipca 2024 roku odbyła się jubileuszowa XXV Biesiada Kaszubska w Jasieniu. Organizatorami biesiady byli…
 • Sobótka w Jasieniu
  Sobótka w Jasieniu Tradycji sobótkowej stało się zadość. W sobotę 22.06.2024r. w Jasieniu pomimo deszczowej pogody obchodzono sobótkę…