Wydrukuj tę stronę

Zmarł Bronisław Baniak

10 marca br. na cmentarzu parafialnym w Jasieniu pochowano Bronisława Baniaka. W uroczystości pogrzebowej oprócz rodziny, znajomych, byłych uczniów i współpracowników wziął udział Jan Klasa, wójt gminy Czarna Dąbrówka.

Bronisław Baniak urodził się 17 lipca 1934 roku w Radzikowie koło Płońska. Po ukończeniu szkoły podstawowej przeniósł się na Pomorze, z którym związał swoje osobiste i zawodowe życie. W 1955 roku zdał maturę w Liceum Pedagogicznym w Bytowie i otrzymał nakaz pracy w 7-klasowej szkole podstawowej w Tuchomku (gmina Tuchomie).

 W tym czasie nie było specjalizacji. Trzeba było nauczać wszystkich przedmiotów przydzielonych przez kierownika. Uczył więc historii, chemii, fizyki, matematyki oraz klasy I-III. Po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej obowiązkowe wówczas pensum wynoszące 36 godzin tygodniowo (nie tak jak dzisiaj – 18) uzupełniono zajęciami technicznymi i rysunkami. Dodatkowo prowadził  drużynę harcerską.

W 1962 roku  został kierownikiem szkoły . Pełnił tę funkcję do 1971 roku. W tym czasie wybudowano w Tuchomku nową szkołę. Bronisław Baniak uczestniczył we wszystkich fazach jej powstawania – od projektów, budowę aż po wyposażenie w nowy sprzęt i pomoce naukowe. Doprowadził do powstania szkolnego ogródka i boiska. Podniósł swoje kwalifikacje zawodowe – ukończył historię w Studium Nauczycielskim w Kołobrzegu.

Rok szkolny 1970/71 rozpoczął jako dyrektor szkoły podstawowej w Jasieniu. Tu także zaangażował się w poprawę bazy materialnej szkoły – remont budynku starej szkoły oraz w ramach społecznego komitetu – w budowę bieżni, boiska piłki nożnej i piłki ręcznej. Nadal doskonalił się. Skończył studia magisterskie z historii i podyplomowe z zarządzania oświatą.

W 1982 roku kurator oświaty i wychowania w Słupsku powołał go na stanowisko gminnego dyrektora szkół w Czarnej Dąbrówce. W 1984 po zmianach podporządkowujących szkoły samorządom został gminnym inspektorem oświaty. Także tu dbał o modernizację szkół, zwłaszcza o rozbudowę szkoły w Czarnej Dąbrówce. Mobilizował nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i troszczył się o podniesienie poziomu kształcenia. Na emeryturę przeszedł w 1991 roku.

- Pan Bronisław przez 10 lat troszczył się o oświatę w naszej gminie, przy tym potrafił rozmawiać z osobami o różnych poglądach, cechowała go otwartość, życzliwość. Był człowiekiem wysokiej kultury osobistej – powiedział nad grobem zmarłego wójt J. Klasa.

Bronisław Baniak zmarł 7 marca 2021 roku w wyniku dwumiesięcznych powikłań po chorobie COVID-owej. Z tych samych powodów w styczniu tego roku zmarła jego żona Bogusława, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Jasieniu.

1.1w jasieniu.jpg 1.2 w tuchomiu.jpg 1.3 zdj. portretowe.jpg

160911568_351465329459865_1344824250574238718_n.jpg 160999598_1392085951167487_4202018190691414850_n.jpg 161372996_445089436812893_494890595728825704_n.jpg

161503581_285226916329478_1408275092494926233_n.jpg

 

  • Oceń ten artykuł
    (1 głos)
  • Opublikowano w Aktualności
  • Czytany 453 razy

Skomentuj